VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Bàn cắt giấy - Đục lỗ Carl

Thông tin
Tên sản phẩm
Thanh đệm "nhựa"
Sử dụng
DC-210, DC-230
 
 

 
Thông tin
Tên sản phẩm Miếng đệm "nhựa"
Sử dụng HD - 140, No - 122, HD - 430

Sản phẩm khác