VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Máy in nhãn Brother

Mô tả chi tiết sản phẩm :

 

Mẫu nhãn in của máy in ten nhãn Brother!

Một số ứng dụng tem nhãn của máy in Brother Nhật!

- Nhãn tem phụ thông tin sản phẩm.

- Nhãn quản lý thông tin mã vạch trên sản phẩm.

- Nhãn thông tin vận chuyển trên thùng Carton.

- Nhãn thiết kế và quản lý tài sản.

- Nhãn thông tin bảo trì sửa chữa.

- Nhãn Chỉ dẫn trong trường hợp khẩn cấp.

- Nhãn đánh dấu thông tin kệ và kho hàng.

- Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hiểm.

- Nhãn chỉ dẫn điều khiển máy.

- Nhãn Bảng tên nhân viên.

- Nhãn đánh dấu linh kiện.

- Nhãn thông tin an toàn.

- Nhãn mã vật tư.

- Nhãn thông tin thùng hàng hay hộp linh kiện.

- Nhãn quản lý linh kiện trong kho.

- Nhãn đánh dấu thành phẩm.

- Nhãn quản lý hàng hóa, tồn kho.

- Nhãn đánh dấu thông tin trên Containers.

- Nhãn quản lý đơn đặt hàng và giao nhận.

- ...........

Sản phẩm khác