VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Bàn cắt giấy - Đục lỗ Carl

Thông tin
Tên sản phẩm Lưỡi dao
Sử dụng DC - 210, DC - 230

Sản phẩm khác