VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Máy in nhãn Casio

  • Chữ đen nền trắng ( XR-WE1) 6/9/12/18/24mm.
  • Chữ đen nền trong ( XR-X1) 6/9/12/18/24mm.
  • Chữ đen nền đỏ ( XR-RD1) 6/9/12/18/24mm
  • Chữ đen nền Vàng ( XR-YW1) 6/9/12/18/24mm.
  • Chữ đen nền Lam ( XR-BU1) 9/12/18/24mm.
  • Chữ đen nền Luc ( XR-GN1) 6/9/12/18/24mm.
  • Chữ đen nền Vàng Sậm ( XR-GD1) 9/12/18mm.
  • Chữ đen nền Bạc ( XR-SR1) 9/12/18mm.
  • Chữ đỏ nền trắng ( XR-WER1) 9/12/18mm.
  • Chữ lam nền Trắng ( XR-WEB1) 9/12/18/mm.

Sản phẩm khác