VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Máy in nhãn Brother

 
 
 
Color - Size
6mm
9mm 12mm 18mm 24mm 36mm
White TZ-211 TZ-221 TZ-231 TZ-241 TZ-251 TZ-261
Yellow TZ-611 TZ-621 TZ-631 TZ-641 TZ-651 TZ-661
Clear TZ-111 TZ-121 TZ-131 TZ-141 TZ-151 TZ-161
Red   TZ-421 TZ-431 TZ-441 TZ-451 TZ-461
Blue TZ-511 TZ-521 TZ-531 TZ-541 TZ-551 TZ-561
Green   TZ-721 TZ-731 TZ-741 TZ-751 TZ-761

Sản phẩm khác